MedPrax

Leif Eriksen

Ingeniør fra UIS med helsefaglig bakgrunn, medlem i MTF, (medisinsk teknisk forening) Bred erfaring fra salg og service.
Read More

Trygve Steinnes

Trygve studerte ved Universitetet i Bergen og fullførte medisinstudiene i 2007 og etter endt turnustjeneste ble det 2 år ved medisinsk avdeling på Flekkefjord sykehus før han ble fastlege i 2011.
Read More