MedPrax

Trygve Steinnes

Trygve studerte ved Universitetet i Bergen og fullførte medisinstudiene i 2007 og etter endt turnustjeneste ble det 2 år ved medisinsk avdeling på Flekkefjord sykehus før han ble fastlege i 2011.
Read More