Oppgrader din medisinske praksis med MESI mTABLET

Måten MESI mTABLET håndterer informasjon på er unik. Objektive resultater fra diagnostiske målinger, triagering, spesialistvurderinger, konsultasjoner og andre data lagres alt på ett sted. Denne kombinasjonen muliggjør progressiv analyse nå og når som helst i fremtiden.

Alltid oppdatert

MESI mTABLET oppgraderes kontinuerlig med ekstra diagnostiske verktøy og medisinske apper som er testet av medisinsk fagpersonell. Dette øker funksjonaliteten og gir brukerne tilgang til informasjonen og verktøyene de trenger.

Forbedrer informasjonsflyten

Kommunikasjon mellom fastlege, sykepleier og spesialist er avgjørende for pasientens prognose. Med MESI mTABLET får alle aktørene helseopplysninger i samme format. Dette forhindrer misforståelser, inkonsekvent rapportering, og slik reduseres tiden brukt på diagnose og behandling.

Viser 1–12 av 14 resultater